Voňavý kočičí záchod

Jakým způsobem působí aktivní oxidační vrstva v záchodu?

Aktivní vrstva speciálního nátěru s oxidem titaničitým způsobuje po aktivaci světlem (v našem případě UVA zářením, které je součástí světleného spektra) tzv. fotokatalytickou reakci. Zjednodušeně se dá říci, že v důsledku fotokatalýzy reaguje vzdušný kyslík se všemi látkami, které se dostanou do bezprostřední blízkosti fotokatalytického povrchu a způsobí jejich oxidaci (rozpad) na vodu a oxid uhličitý. Dochází ke stejnému efektu, jako by tyto látky byly spáleny.

Co potřebuji k provozu voňavého kočičího záchodu?

K aktivaci speciálního nátěru je nutné zapojit toaletu do elektrické zásuvky 240 V. Toaleta je samozřejmě funkční i bez zapojené UVA zářivky, ale uvnitř nedochází k čistícímu efektu. Aktivní nátěr časem nijak neztrácí na účinnosti, je tedy nevyčerpatelný.

Není UV záření nebezpečné?

Není. Ultrafialové (UV) záření, využité k aktivaci oxidačního povrchu toalety je tzv. UVA záření, tj. ultrafialové záření dlouhovlnné, s vlnovou délkou 400 nm-320 nm, je běžnou součástí vlnového spektra, dopadajícího na zemský povrch. Asi 99% UV záření, které dopadne na zemský povrch, je ze spektrální oblasti UVA. Zdraví a životu nebezpečné jsou záření UVB (je z převážené většiny absorbováno ozónem ve stratosféře) a UVC (dopad na zemský povrch je zamezen vrstvou kyslíku).

Jaký typ steliva mohu využít?

Voňavá kočičí toaleta vás ve výběru steliva nijak neomezuje, můžete tedy využít typ steliva, na jaký jsou vaše kočky zvyklé. Voňavá kočičí toaleta vás ve výběru steliva nijak neomezuje, můžete tedy využít typ steliva, na jaký jsou vaše kočky zvyklé. Podle našich zkušeností se vysoká užitná hodnota voňavého záchodu nejlépe projeví při použití kvalitního steliva, např. Brit Fresh for Cats Excellent Ultra Bentonite.

Je nutné provádět nějakou údržbu kočičího záchodu?

Způsob úklidu a údržby je stejný jako u běžných kočičích toalet, komfort čištění voňavé kočičí toalety je ovšem neporovnatelně vyšší.

Robotický samočistící kočičí záchod

Kolik místa Catgenie zabere?

Abyste měli jistotu, že se Catgenie vejde na zamýšlené místo, důkladně změřte volný prostor. Výška Catgenie je 53 cm, hloubka 61 cm, šířka přední části 48 cm, šířka spodní základny je 43 cm, šířka horní části je 41 cm.

Jak nejlépe naučit kočku využívat CatGenie?

Svojí kočce můžete pomoci postavením Catgenie na stejné místo, na jakém stála původní toaleta. Tu starou toaletu nechejte vedle a nečistěte ji. Vaše kočka ji znečištěnou nebude používat. Pro urychlení celého procesu přechodu na nový záchod můžete svoji kočku posadit do mísy Catgenie před nebo po vykonání potřeby ve staré toaletě. Jakmile si vaše kočka zvykne na Catgenie, starou toaletu odstraňte.

Zvyknou si na Catgenie i koťata?

Koťata jsou velmi zvědavá a opakují to, co vidí u svých rodičů, příp. jiných koček, proto se naučí používat Catgenie velmi rychle.

Co se stane, když je moje kočka v míse Catgenie v době čištění?

Záchod CatGenie má čidla, které kočku zaregistrují a elektronický řídící systém zajistí ukončení čistícího cyklu a jeho opětovné spuštění po 10 minutách po opuštění mísy kočkou.

Jak dlouho trvá celý cyklus čištění?

Cyklus čištění trvá celkem 35 minut, z toho mechanické čištění steliva cca 7 minut, mytí cca 11 minut, sušení 17 minut

Lze čistící cyklus přerušit?

Ano, kdykoliv můžete přerušit čištění tlačítkem Start/Pause.

Je čistící čistící roztok SaniSolution bezpečný pro kočku?

Jistě, SaniSolution je pro kočky bezpečný. Obsahuje stejné složky, jaké používají veterináři k dezinfekci operačních prostor. Tekutina v zásobníku je vysoce koncentrovaná, po smíchání s vodou plní bezpečně svoji funkci.

Jak dlouho SaniSolution vydrží?

V režimu „aktivace kočkou“ vydrží 240 čistících cyklů, v režimu automatického spuštění stačí na 120 čistících cyklů.

Doporučení: vždy mějte po ruce náhradní zásobník.

Lze doplňovat zásobník pro SaniSolution jiným typem sanitačního roztoku?

Zásobník nelze doplňovat. Je to dáno unikátním mechanismem zásobníku Smart Cartridge, který uvolňuje přesné množství roztoku SaniSolution podle zvoleného čistícího cyklu. Roztok SaniSolution je navržený tak, aby byl veterinárně nezávadný a neškodný pro mechanické části zařízení, přesto dostatečně účinný pro dezinfekci a čištění permanentního steliva. Exkluzivní složení roztoku SaniSolution bylo testováno a schváleno veterináři jako neškodné pro kočky.

Jaká je roční spotřeba sanitačního roztoku SaniSolution?

V případě jedné kočky je to cca 3,5 balení/rok roztoku SaniSolution.

Jak se liší použité permanentní stelivo v CatGenie od běžných typů steliva?

Permanentní stelivo je naprosto nesavé, proto je možné jej každým čistícím cyklem důkladně vyčistit a vydezinfikovat. Funkcí permanentního steliva je uspokojit potřebu vaší kočka hrabat a přikrýt svoje výměšky. Dostane-li se permanentní stelivo do odpadu, je biologicky zcela rozložitelné na neškodné látky.

Známé typy steliva mají za úkol kočičí výměšky uzavřít v sobě a částečně pohltit pachy, tím jsou však znehodnoceny a musí být vyměněny. Ekologickým problémem je, že bentonitová steliva nejde likvidovat spláchnutím do WC (díky vysoké objemné roztažnosti bentonitového steliva hrozí ucpání odpadního potrubí), ani jako bioodpad (nerozkládá se), tudíž je nutné je likvidovat jako směsný domovní odpad, který končí na skládkách, což velmi zatěžuje životní prostředí.

Je potřeba permanentní stelivo doplňovat?

Jen velmi malá část steliva odejde s výkaly do odpadu. Tu část steliva, které kočky vynesou na packách z mísy, lehce vrátíte zpět. K tomu se velmi dobře hodí gumová rohož, která stelivo zachytí a znemožní jejímu dalšímu roznášení.

Hrozí ucpání odpadní hadice?

Nehrozí, protože kočičí výkaly jsou po svém odstranění z mísy Catgenie do násypníku smíchány z vodou a rozmělněny rotorem, takže odcházejí do odpadu v kapalném stavu.

Co se stane, když kočka permanentní stelivo sežere?

Permanentní stelivo je zcela neškodné jak pro lidi, tak pro kočky a jako takové lehce projde trávicím traktem.

Je záchod CatGenie ekologický?

Jak zásobník Smart Cartridge s roztokem SaniSolution, tak permanentní granule jsou pro životní prostředí zcela neškodné, biologicky rozložitelné a recyklovatelné.

Co se stane, když na plastové lopatce ulpí pevné látky

Během cca tří mycích cyklů se lopatka očistí vodou se sanitačním roztokem SaniSolution a permanentním stelivem. V případě potřeby je možné lopatku také jednoduše vyjmout a vyčistit.

Pro kolik koček je CatGenie vhodná?

Jeden záchod Catgenie je určen ideálně pro 2-3 kočky průměrné velikosti a starší 6 měsíců.